ינו 012015
 

הוקם "איחוד הקהילות היהודיות האמריקניות" (Union of American Hebrew Congregations), שנועד לאגד את היהדות הרפורמית. בכך הוכתרו לבסוף בהצלחה המאמצים הממושכים לאחד את הקהילות הרפורמיות באמריקה, מאמצים שלא עלו יפה בשל הבדלי התפיסות בין הרפורמים הרדיקליים של מזרח-אמריקה (ניו-יורק) לבין הרפורמים המתונים של המערב התיכון (סינסינטי). תהליך ההשלמה בין שני הפלגים הסתיים ב-1876, עם התמזגותו של הארגון "מועצת הנציגים של בני-ישראל באמריקה" המייצג את המתונים ב"איחוד הקהילות היהודיות האמריקניות".