ינו 012015
 

חברת "בוני ירושלים", שקמה ביזמת יוסף ריבלין, כדי לעודד בניית שכונות מגורים חדשות מחוץ לחומות, יסדה את שכונת "מאה שערים" (התכנית המקורית היתה להקים שכונה של מאה בתים). זו היתה השכונה הגדולה והמרווחת מכל השכונות שהוקמו עד אז מחוץ לחומות. חברת "בוני ירושלים", שנתמכה על ידי הוועד הכללי, הניחה את היסוד לכמה שכונות חדשות שהצטרפו לשכונות הראשונות שהוקמו מחוץ לחומות. בנייה מואצת זו נפסקה בסוף שנות השבעים, בשל המשבר הכלכלי שפקד את היישוב הישן בשנת 1878. עד אז קמו תשע שכונות מחוץ לחומות, בהן התגוררו כ-2,000 יהודים ב-400 בתים.

הוקמה אגודת "פועלי-צדק", שמטרתה להגן על ענייניהם של בעלי-המלאכה בירושלים, שהופלו לרעה על ידי מנהלי החלוקה. האגודה פעלה ככולל בפני עצמו ואספה תרומות בחוץ-לארץ. היא הפעילה "בית דין צדק" ליישוב סכסוכים בענייני עבודה וביקשה להנהיג עזרה הדדית בין חבריה. היתה זו התארגנות ראשונה ביישוב על בסיס כלכלי-מעמדי.