ינו 012015
 

בחוקה החדשה של שווייץ בוטלו כל ההגבלות על תושבים שאינם נוצרים. בכך הושלם תהליך שיווי הזכויות האזרחי של יהודי שווייץ.