ינו 012015
 

מעורבות המעצמות בהבטחת שלומם של היהודים גוברת עם השנים. בלחץ המעצמות פעל הביי למאסרו של מוסלמי ממשפחת השריפים – צאצאי הנביא מוחמד – שנאשם ברצח יהודי ואף להוצאתו להורג.