ינו 012015
 

פרוסיה חוקקה את "חוק הפרישה מן הקהילה היהודית" (Austrittgesetz), שהעניק לגליזציה לתהליך פרישתן של העדות האורתודוכסיות מן הקהילות היהודיות הכלליות והתארגנותן הנפרדת. יחד עם זה הכיר החוק בזכותם של יחידים יהודים לפרוש מן הקהילה היהודית, בלא שיאלצו לצורך זה להמיר את דתם. בכך פקעה למעשה סמכות הקהילה על היחיד היהודי.  בלחצם של האורתודוכסים ובסיועו של לאסקר הוכנס תיקון בחוק הפרישה הקובע כי יהודים יכולים לצאת מקהילתם הדתית, אך אין יציאה זו נחשבת יציאה מן היהדות.