ינו 012015
 

בירושלים נוסדה אגודה חדשה, "אגודת עבודת האדמה וגאולת הארץ", בראשותו של דוד גוטמן, יהודי אמיד שעלה זה מקרוב ארצה. האגודה חיברה תקנות להתיישבות חקלאית ברוח ההלכה, ומאוחר יותר אלה שימשו כתקנון למייסדי פתח-תקווה . ההתעוררות הכללית סביב נושא ההתיישבות החקלאית גררה תגובה חריפה מצד ראשי משטר החלוקה, שראו ביזמות החדשות איום ישיר על אורחות החיים של הישוב הישן.