ינו 012015
 

שערוריה ציבורית פרצה כאשר נמנעה כניסתו של הבנקאי ג'וסף סליגמן, ידידו של הנשיא לשעבר גרנט, למלון "גרנד יוניון הוטל" בסרטוגה ספרינגס, בשל מוצאו היהודי. יותר ויותר החלה בולטת התופעה החברתית של חסימת כניסתם של יהודים לחוגים ולמועדונים ואף למרכזי הכוח העסקיים של החברה האמריקנית הגבוהה.