ינו 042015
 

הונהג שירות תחבורה ציבורי בכביש מיפו לירושלים. כביש זה, שנסלל לקראת ביקורו של הקיסר האוסטרי, פראנץ יוזף, ב-1867 (סלילתו נמשכה שנתיים), קיצר את משך התנועה מיפו לירושלים מ-15 שעות ל-10 שעות. מחיר הנסיעה בדיליז'אנס (מרכבה) היה גבוה ורק בעלי אמצעים השתמשו בכלי תחבורה זה. רוב הבריות המשיכו לרכוב בשיירות חמורים. במשך הזמן הוזלו דמי הנסיעה וגם זמן הנסיעה התקצר עד 8 שעות. ב-1874 הקימה עיריית ירושלים פונדק דרכים (חאן) בכניסה לשער הגיא. שם גבו מן הנוסעים מס דרכים.