ינו 012015
 

בגרוזיה, בחבל קוטאיס, טפלו עלילת-דם על תשעה יהודים, שהואשמו ברציחתה של ילדה גרוזינית לצרכי פולחן הפסח. במשפט שנערך להם הופרכו ההאשמות האלה מכל וכל; אך בעיתונות הרוסית היו שהמשיכו לדון בכובד ראש בשאלה אם היהודים אכן משתמשים בדם נוצרים בפולחניהם הדתיים.

בקונגרס ברלין (13 ביוני – 13 ביולי), שבו עוצבו תנאי השלום עם טורקיה והסדרי העצמאות של רומניה, סרביה ובולגריה, הובטחו זכויות אזרחיות שוות ליהודי המדינות שזכו בעצמאות. לחצם המשותף של ד'יזראלי, ראש-ממשלת בריטניה, וביסמרק, הקנצלר הגרמני, הניב תוצאה חשובה זו. ואילו גורצ'אקוב, ראש הממשלה הרוסי, הביע התנגדות למהלך זה ונימק כך את מדיניותה של רוסיה הצארית כלפי היהודים: "אין להעמיד בשורה אחת את יהודי ברלין, פריס, וינה ולונדון, הראויים לזכויות אזרחיות, עם יהודי סרביה, רומניה ופלכים רוסיים אחדים, שם הם מהווים מכת מדינה לתושבי הארץ". רוסיה נשארה המעצמה האירופית היחידה שבה נהוגה אפליית היהודים בחוק.