ינו 012015
 

לאחר מלחמת רוסיה-טורקיה (1877) התכנס קונגרס ברלין, בניצוחן של בריטניה וגרמניה, כדי לדון בתוצאות המלחמה ולעצב מחדש את מפת הבלקנים. משלחת מטעם כי"ח התייצבה לפני משתתפי הוועידה והציגה את התביעה לפתור את בעיית יהודי הבלקנים ובייחוד יהודי רומניה הסובלים מדיכוי ומטרור. קונגרס ברלין התנה את אישור עצמאותן של רומניה ושל המדינות החדשות – בולגריה וסרביה – בהענקת שוויון זכויות אזרחי ומדיני מלא לכל התושבים, "בלא הבדל דת".

הרומנים, בסיוע הרוסים, קיבלו אישור למתן זכויות הדרגתי ליהודים – קבוצות-קבוצות; אך הפרלמנט הרומני עיוות סיכום זה בהחלטה כי יש להעניק זכויות אזרח ליהודים על בסיס אישי, וכל מקרה יידון על ידי הפרלמנט. רק כמה מאות יהודים שהשתתפו במלחמת השחרור של רומניה זכו באזרחות. כך הצליחו הרומנים להתחמק מן ההתחייבות שנטלו עליהם בקונגרס ברלין.