ינו 012015
 

במלחמת רוסיה טורקיה (1877) סבלו יהודי בולגריה פרעות ופגיעות בכמה מקומות, כיוון שנחשדו בתמיכה בטורקים. משזכו הבולגרים בעצמאות, על פי החלטות קונגרס ברלין, קיבלו עליהם להכניס בחוקה סעיף המבטיח שיווי זכויות אזרחי ומדיני מלא לכל התושבים, ללא הבדל דת. בכך הושווה מעמד היהודים – כ10,000 נפש – לכל התושבים.