ינו 042015
 

"החברה למדעי היהדות" (Societe des etudes juives), בפריס, החלה להוציא רבעון – מאסף למדעי היהדות (Revue des etudes juives) , ששימש במה מרכזית למחקרי היהדות במשך שמונים שנה.