ינו 042015
 

מרס. הפטיציה האנטישמית הוגשה לקנצלר ביסמרק ועליה כ-300,000 חתימות.

בעיר ניישטטין פרצו מהומות אנטי-יהודיות. בית הכנסת המקומי הועלה באש. המון מוסת של מאות פורעים פרץ לחנויות של יהודים, הרס ובזז. צבא ומשטרה הופיעו בעיר למחרת היום ודיכאו את המהומות. אלה התפשטו בערים נוספות (יולי). רק ברגע זה התעוררה הממשלה והוציאה צווים מיוחדים האוסרים על פעילות אנטישמית. בכך הושם קץ להתפרעויות.

בבחירות שנערכו בממלכה ירד כוחם של השמרנים והאנטישמים נחלו תבוסה. רק שטקר נכנס לבית-הנבחרים. לעומת זאת במסגרת המפלגות הליברלית והפרוגרסיסטית נכנסו לרייכסטאג שמונה צירים יהודיים (ביניהם אדוארד לאסקר ולודוויג במברגר).

למרות הנסיגה בכוחם הפוליטי של האנטישמים, לא חדלה התעמולה האנטישמית. גופים יהודיים שונים פנו אל הממשלה בעתירה להפסיק את ההתקפות המילוליות על היהדות והיהודים. הממשל דחה פניות אלה כבר ב-1880, בנימוק שיש לאפשר חופש ביקורת בנושאי דת.