ינו 042015
 

בקרב המתיישבים הצרפתיים באלג'יר הופיעו גילויים של אנטישמיות בוטה, על רקע מערכות הבחירות לפרלמנט הצרפתי. היהודים הואשמו בהטיית תוצאות הבחירות, כדי לקדם מועמדים יהודיים או פרו-יהודיים. אחד המתמודדים הצרפתיים בבחירות שהתקיימו ב-1881 יצא עם מצע אנטישמי והציג עצמו במערכת הבחירות כ"אנטי-יהודי". עיתונות וספרות אנטישמית פרחה בערי אלג'יריה, לאחר פרסום חיבורו האנטישמי של אדואר דרימון, "צרפת היהודית" (1886), שבו הקדיש דרימון גם פרק ל"השתלטות היהודית על אלג'יריה". עיתונו של דרימון, La Libre Parole , זכה לפופולריות רבה בקרב המתיישבים הצרפתיים.