ינו 042015
 

ממשלת ארגנטינה גילתה עניין בהגירה היהודית מרוסיה, בעקבות הפוגרומים, ומינתה סוכן מיוחד להכוונת מהגרים יהודים לארץ. יזמה זו עוררה תסיסה אנטישמית בעיתונות המקומית.