ינו 042015
 

ספטמבר. בדרזדן התכנס קונגרס בינלאומי של האנטישמים, בהשתתפות כ-300 צירים מגרמניה ומאוסטרו-הונגריה (בעיקר מהונגריה). שטקר נשא את הרצאת הפתיחה ובה הציע את הנחות היסוד לפעולה אנטישמית: יש לבנות מאמץ בינלאומי מתואם לבלימת כוחם המתגבר של היהודים; הבעיה היהודית אינה רק שאלה של דת וגזע, כי אם גם עניין תרבותי, היסטורי, כלכלי ומוסרי; היהודים רואים עצמם כאומה ואינם יכולים להתמזג בחברה הנוצרית האירופית; היהודים המודרניים, המשכילים והמתבוללים, מסוכנים יותר מהיהודים האדוקים בדתם; היהודים הם הכוח המניע מאחורי הקפיטליזם והסוציאליזם, החותרים תחת אשיות המדינה ומביאים עליה חורבן. מנהיג האנטישמים ההונגריים, ציר הפרלמנט איסטוצי, הציע להקים ארגון אנטישמי בינלאומי, במתכונת הארגון היהודי "אליאנס", שמושבו בפריס, ולנהל באמצעותו את המאבק הבינלאומי ביהודים.