ינו 042015
 

פובליציסט יהודי אוסטרי, י. זינגר, פרסם חוברת "האם על היהודים להתנצר", אותה שיגר להוגי-דעות בארצות אירופה, בבקשה להביע דעתם על תופעת האנטישמיות. קובץ תגובות התפרסם ב-1885. רוב המגיבים שללו את האנטישמיות, אך היו שהביעו דעתם כי היהודים חייבים להתבולל באומה של המדינה בה התאזרחו.