ינו 042015
 

ראש עיריית לונדון ביטל טקס שנועד להתקיים בבניין העירייה, לציון ארבע מאות שנים להולדת מרטין לותר, מייסד הפרוטסטנטיות, בשל הזמנתו של אדולף שטקר, מנהיג התנועה האנטישמית בגרמניה, לשאת נאום בטקס.