ינו 042015
 

ועידת רבנים שהתכנסו בברלין פרסמה גילוי-דעת המוקיע את השמצות האנטישמים על היהדות. היהדות מבוססת על אהבת אדם באשר הוא ועל סובלנות דתית מוחלטת, נאמר בגילוי-הדעת. ביטויים מנוגדים לעקרונות אלה המצויים בספרות הדתית המאוחרת אינם אלא דעות של יחידים ואינם מייצגים נאמנה את היהדות.

עלילת דם שנרקחה בכפר סקורץ בפומרניה נגדעה באבה, לאחר שבחקירה מהירה ונמרצת נתגלה כי המעליל הראשי הוא המעורב ברציחת הנער הנוצרי, שבה הואשמו היהודים.