ינו 042015
 

לפרלמנט ההונגרי נכנסו 17 צירים של הסיעה האנטישמית; אך רישומם בפרלמנט לא היה ניכר. התנועה האנטישמית כבר איבדה מכוחה.