ינו 042015
 

קוהלר קאופמן, הרב של קהילת בית-אל בניו-יורק ומנושאי הדגל הרדיקליים של הרפורמה באמריקה, יזם ועידה של רבנים רפורמיים בפיטסבורג, שניסחה את "המצע של פיטסבורג" (Pittsburgh Platform) וזה הפך להיות לכתב-היסוד של התנועה הרפורמית באמריקה. המצע קבע בין השאר כי "המקרא משקף את הדעות הפרימיטיביות של זמנו ועוטף מדי פעם את תפיסתו בעניין ההשגחה האלוהית והצדק כלפי האדם בסיפורי נסים". וכן "מקבלים אנו על עצמנו את החוקים המוסריים בלבד, – – – אך דוחים אנו את כל החוקים והטקסים אשר אינם תואמים את השקפותיה והליכותיה של התרבות המודרנית". וכן "דוחים אנו, בתורת רעיונות שאין להם שורשים ביהדות, את האמונה בתחיית המתים הגופנית ואף בגיהינום ובגן-עדן בתורת מעונות נצח של עונש ושכר". וכן "אנו רואים בעידן המודרני של תרבות אוניברסלית של הלב והשכל את פעמי הגשמתה של התקווה המשיחית הנאצלת של ישראל לכינון מלכות האמת, הצדק והשלום בקרב האנושות כולה. לא עוד רואים אנו בעצמנו לאום, כי אם עדה דתית, ולפיכך אין אנו מצפים לא לשיבה לארץ-ישראל, לא לחידוש עבודת הקורבנות בידי בני אהרון, ולא לחידוש אי אלה מן החוקים שעניינם המדינה היהודית."

ערכים אישיים
  1. קוהלר קאופמן (1926-1843) נולד בפירת, גרמניה. קיבל חינוך תורני והושפע מתפיסתו הניאו-אורתודוכסית של שמשון רפאל הירש; אך לימודיו האקדמיים ערערו את תפיסת עולמו הדתית. הוא עבר למחנה הרפורמי. ב-1869 הוזמן לשמש רב בקהילת בית-אל בדטרויט בארצות-הברית. ב-1879 עבר לקהילת בית-אל בניו-יורק והתבלט עד מהרה כאחד המנהיגים של הרפורמה הקיצונית בארצות-הברית. תפיסתו היא שהפכה דומיננטית בתנועה הרפורמית האמריקנית. ב-1903 התמנה נשיא "היברו יוניון קולג'", המוסד המרכזי להכשרת רבנים רפורמיים בסינסינטי. כל ימיו היה מתנגד חריף לציונות. בין חיבוריו "תיאולוגיה יהודית" (1918).