ינו 042015
 

באוניברסיטה של ברסלאו ייסדו הסטודנטים היהודיים את "מסדר סייפני הדו-קרב היהודיים" בתגובה לאי-נכונותם של הסטודנטים הגרמנים לשתף יהודים ב"דו-קרבות לשם כבוד" הנהוגים במסדרים שלהם. מסדרים דומים הקימו הסטודנטים היהודיים באוניברסיטאות אחרות.