ינו 042015
 

אפריל. הוקמה "התאחדות אוסטרית-יהודית" (Oesterreichische-Israelitische Union), שמטרתה היתה כפולה: לקדם את ידיעת היהדות בעיקר בקרב הדור היהודי הצעיר הנוטה להתבוללות ולהילחם בכל גילויי האנטשימיות ברחבי הקיסרות האוסטרית, בעיקר באפיק המשפטי. אף שנראה היה כי גוף זה מבקש לאגד את כל הקהילות היהודיות באוסטריה במתכונת לאומית-תרבותית, הוא התנגד לדרישה להכיר ביהודי הקיסרות כמיעוט לאומי. היהודים אינם מיעוט לאומי כי אם מיעוט דתי. הממשלה האוסטרית פסלה את תקנון הגוף החדש ותבעה ממנו לשמור על צביון של ארגון דתי למטרות צדקה.