ינו 042015
 

אגודות צער בעלי-חיים הגישו פטיציה לרייכסטאג ובה תביעה לאסור את השחיטה היהודית הגורמת ייסורים לבעלי-החיים. בדיון שהתקיים ברייכסטאג גייסו שני הצדדים חוות דעת של מומחים ובסופו של דבר נהדפה יזמה זו, שיצאה מן החוגים האנטישמיים. עם זאת, במדינת סכסוניה קיבלה הממשלה שם ב-1892 חוק האוסר על השחיטה היהודית.