ינו 012015
 

ועדת פאלן, שמונתה ב-1883 לבדיקת החקיקה ביחס ליהודים בממלכה, פרסמה את מסקנותיה והמלצותיה. למרבה ההפתעה המלצות אלה פסלו את מדיניות הלחץ שהופעלה כלפי היהודים במאת השנים האחרונות: אין לצפות מן היהודים שינהגו כאזרחים נאמנים, אם מגבילים את זכויותיהם ומקשים את חייהם. כתשעים אחוזים מן היהודים חיים בדחקות איומה, ואלה משמשים מטרה להתקפות ההמון הפרוע. אי אפשר להתעלם מן המציאות היהודית בממלכה ועל כן יש לשנות את המדיניות כלפיהם. יש להנהיג תהליך מודרג של השוואת זכויות היהודים לכלל האזרחים בממלכה. המלצות אלה לא שיקפו את דעת כל חברי הוועדה. מיעוט גרס כי יש להמשיך במדיניות הלחץ כלפי היהודים. בחוגי הממשל הרוסי היתה הסתייגות רבה מהמלצות ועדת פאלן; וככל הנראה גם הצאר אלכסנדר השלישי תמך בדעת המיעוט ופסל את סיכומי הוועדה. מדיניות הפנים הכללית ברוסיה התנהלה בסימן של דיכוי והחנקה של הרוחות הליברליים המנשבים בממלכה. על כן מלכתחילה לא היה סיכוי לתמורה ליברלית במדיניות כלפי היהודים בשעה זו.