ינו 042015
 

ועידה שנייה של האנטישמים התכנסה בעיר בוחום, רוב המשתתפים היו אנשי האגף הקיצוני של התנועה, שראו בשטקר מנהיג מתון מדי. הם ייסדו בוועידה מפלגה חדשה – " המפלגה הסוציאליסטית הגרמנית" – ששמה לה למטרה לבלום את כניסת היהודים לפוליטיקה ולשירות הציבורי. מפלגה זו פנתה אל השכבות העממיות בציבור הגרמני – האיכרים והזעיר-בורגנים, לעומת הנטייה של שטקר וחבריו לפנות אל היונקרים והחוגים המקורבים לשלטון. בהֶסֶן ייסד ציר הרייכסטאג, אוטו בקל, את "המפלגה האנטישמית העממית". בפרסומיו תקף גם את המעמדות הגבוהים והכריז כי המפלגה האנטישמית תייצג נאמנה את האיכרים ואת בעלי-הבתים הקטנים. מפלגתו הקיצונית של בקל דחקה את רגלי שטקר ואנשיו, שנחשבו "אנטישמים מתונים". בבחירות של 1890 נכנסו לרייכסטאג 5 צירים ממפלגתו של בקל, סימן לפופולריות הגואה של הרעיון האנטישמי בגרמניה.

נוכח הגל האנטישמי הגואה הוקמה "אגודה למאבק באנטישמיות" Verein zur abwehr des) (Antisemitismus, בהנהגת המשפטן גנייסט ומנהיג האופוזיציה הליברלית ברייכסטאג, היינריך ריקרט. האגודה מנתה למעלה מ-10,000 חברים, רובם גרמנים נוצרים, ובשנים הראשונות לקיומה הוכיחה פעילות רבה בהפצת חומר הסברה אנטי-אנטישמי, אף שהשפעתה ותפוצתה היו קטנים בהרבה מאלה של התנועה האנטישמית.