ינו 042015
 

הוקמה "הליגה האנטישמית הלאומית הצרפתית", שאל שורותיה נהרו שרידי תנועות לאומניות, בולאנז'יסטיות, קלריקליות, מלוכניות, ואנטישמיות.