ינו 042015
 

מספר היהודים החיים בארגנטינה הוערך בין 1,500 ל-2,000 נפש.

אוגוסט. קבוצה מאורגנת גדולה ראשונה של מהגרים יהודים, 136 משפחות, הגיעה מרוסיה, במטרה לייסד ישוב חקלאי. פקיד ההגירה הביע התנגדות לקליטת היהודים העלולים לפגוע בהומוגניות של התרבות הארגנטינית; אך התנגדות זו נדחתה. 40 משפחות ייסדו את המושבה מואיזסוויל (Moisesville). הם נקלעו לקשיים חמורים. הממשלה הזמינה את וילהלם לוונטל, רופא וחוקר טבע יהודי, לבדוק את התנאים במקום. כתום שליחותו הגיש לוונטל דו"ח גם לכי"ח, הכולל המלצות ותכנית לקליטת 5,000 יהודים מדי שנה. כי"ח דחתה את תכניתו של לוונטל; אך הברון הירש אימץ את התכנית.