ינו 012015
 

נוסד "האיגוד הכללי של בני ישראל ילידי הארץ" במטרה לחזק את קשרי היהודים ילידי הארץ עם רומניה מולדתם ולהיאבק להשגת זכויות אזרח ליהודים ששירתו בצבא. בלחצם של הסוציאליסטים היהודים הורחבה הדרישה לכלל היהודים שנולדו ברומניה.

שתי המפלגות הראשיות ברומניה – הליברלית והשמרנית – היו נגועות באנטישמיות; אך הגרועה ביותר היתה המפלגה הליברלית, שבתקופת שלטונה עוצבה המדיניות האנטי-יהודית, שנועדה במוצהר להמאיס על היהודים את הישיבה ברומניה.