ינו 012015
 

כמה התפרצויות אנטישמיות התרחשו בסופיה בקרב הסטודנטים באוניברסיטה ובגימנסיות.