ינו 042015
 

אפריל. מנהיגי היהדות הגרמנית באמריקה, שיף, שטראוס וסליגמן, נפגשו עם הנשיא, בנג'מין האריסון, וביקשו את התערבותו נוכח סכנת הגירושים הנשקפת ליהודי רוסיה, לאחר התקדים של הגירוש הגדול ממוסקבה. הנשיא מינה משלחת מיוחדת לרוסיה, בראשות המפקח על ההגירה, ג'והן ובר (John B. Weber), כדי לבדוק את מצב היהודים שם. המשלחת סיירה בתחום המושב ברוסיה במשך ארבעה חודשים. היא אישרה, בדו"ח שהגישה לנשיא, את הידיעות הקשות על מצב היהודים ברוסיה. בתגובה פנה הנשיא לממשלת רוסיה והביע דאגתו נוכח המדיניות הרוסית הדוחפת אלפי יהודים עקורים אל חופי אמריקה. פנייה זו של הנשיא הביאה להפסקה זמנית של מדיניות הגירושים הרוסית. המנהיגות היהודית זקפה לזכותה הישג נוסף כאשר בלחצה הוחלף שר החוץ האמריקני, כיוון שלא גילה רגישות מספקת לגורל יהודי רוסיה והסתייג מהתערבות המנהיגים היהודיים בענייני החוץ של ארצות-הברית.

המנהיגות היהודית פעלה גם לגיוס דעת-הקהל האמריקנית למען יהודי רוסיה. בהשפעתם שיגרו שני העיתונים הגדולים של ניו-יורק – הניו-יורק טיימס והטריביון – כתבים בכירים לרוסיה, ואלה פרסמו סדרות של כתבות שמסרו תמונה קודרת אודות מצוקת היהודים בתחום המושב.

בסיוע כספי הברון הירש נוסדה בניו-ג'רזי המושבה היהודית וודביין (Woodbine), שהיתה עד מהרה לסיפור הצלחה וגדלה לממדי עיירה.