ינו 042015
 

יולי. הגיעו ראשוני המהגרים היהודים מרוסיה, במסגרת תכנית הברון הירש לפתור את בעיית יהודי רוסיה באמצעות הגירה והתיישבות חקלאית בארגנטינה. הברון פתח במשא-ומתן על רכישת קרוב ל-10 מיליון אקרים במחוז צ'אקו (Chaco). קשיים אדמיניסטרטיביים וחברתיים מנעו את ביצוע הרכישה ועיכבו את מימוש תכניתו הנועזת של הברון. התעניינותו של הברון נחלשה והוא הגיע למסקנה כי יש להמיר את התכנית בצנועה יותר.

מספר היהודים בארגנטינה – 6,085 בתוך אוכלוסיה של 3,954,911 נפש.