ינו 012015
 

עלילת דם שנרקחה בעיר ווראץ נסתיימה בזיכוי מלא של הנאשמים. בדרך כלל הקפיד הממשל על מדיניות הוגנת כלפי היהודים; אך בשדרות החברתיות השונות, בעיקר בשכבה העממית של האיכרים, רחשה האיבה כלפי היהודים.