ינו 012015
 

14 באפריל. ילדה יהודיה נרצחה בקורפו בידי קנאים יווניים. מיד הופצה השמועה כי זו ילדה נוצריה שנרצחה בידי היהודים לצרכי פולחן. המון מוסת התנפל על הרובע היהודי, אך פוזר בידי המשטרה והצבא. ההמון שב וצר על הרובע משך שלושה שבועות. משהוסר המצור יצאו כ-1,500 יהודים את האי והיגרו לתורכיה ולאיטליה.

גם באי זאנטה (Zante) הוכרחו 250 התושבים היהודיים לצאת את האי, בלחץ האוכלוסיה המקומית.