ינו 042015
 

משאל עם בשאלה אם להתיר המשך שחיטה כשרה על פי מנהג היהודים נערך בכל הקנטונים. 11 קנטונים כנגד 10 הכריעו לאסור על השחיטה (188,668 כנגד 116,392 קולות).