ינו 042015
 

הושלמה בניית מסילת-הברזל בין ירושלים ויפו, בידי חברה צרפתית שקנתה את הזיכיון של יוסף נבון. עד 1908 נסעה רק רכבת אחת ביום. פרוייקט חשוב זה היה אחד הגילויים של התחרות הכלכלית שהתפתחה בין המעצמות האירופיות הגדולות המבקשות לחזק את אחיזתן בארץ-ישראל.

ביפו פתחו הצרפתים סניף של הבנק Credit Lyonnais. היה זה הבנק האירופי הראשון שהוקם בארץ. הצרפתים היו גם הראשונים לשדרג את הקונסוליה שלהם בירושלים לקונסוליה כללית. בקרב הציבור הנוצרי בארץ היתה לצרפת עמדת בכורה. צרפתית היתה השפה האירופית השלטת בארץ. מוסדות החינוך של אליאנס תרמו גם הם להגברת השפעה תרבותית זו.

המהנדס אמיל שטיין הקים ביפו בית-חרושת ליציקה ולמוצרי מתכת, מתחרה לבית-החרושת של הגרמני ואגנר. המפעל העסיק 125 פועלים – ראשוני הפועלים היהודים העירוניים בארץ-ישראל.

רחובות הותקפה על ידי ערביי זרנוגה השכנה, בשל סכסוכי מרעה ותפיסת עדרים. ממושבות הסביבה נהרו תגבורות לרחובות. בסופו של דבר הושכן שלום בין רחובות וזרנוגה. רחובות הותקפה בשנית ב-1893, על ידי הבדואים של סטריה, שטענו לבעלות על חלק מאדמות רחובות. תגבורת הגיעה מראשון-לציון והתוקפים נסוגו.

26 בנובמבר. התפרסם צו האוסר על רכישת קרקעות בידי יהודים, גם נתינים עותמניים. נאסר גם להעביר בעלות על הקרקע מיהודי ליהודי. במשך כל שנות התשעים נפסקו פעולות הרכש הקרקעי ונבלמה הקמתן של מושבות יהודיות חדשות. ב סוף שנת 1892 נאמד מספר הפועלים היהודיים בכל המושבות בכ-400.