ינו 012015
 

בפקודת הצאר נסגר בית-הכנסת הגדול החדש של יהודי מוסקבה. היהודים הורשו לקיים את תפילותיהם רק בבתים פרטיים ובמספר מוגבל.

פקודת "חוק הערים" החדש, שפורסמה מטעם מיניסטריון הפנים, ביטלה את זכות ההשתתפות של היהודים בשלטון המוניציפלי. יהודים לא יוכלו להשתתף בבחירות למועצות העירוניות. במקום זה יוכלו לשמש כיועצים וכמשקיפים, שימונו מטעם השלטונות.