ינו 042015
 

בברלין הוקמה "האגודה המרכזית של האזרחים הגרמנים בני הדת היהודית" (Central-verein Deutscher Staatsburger Juedischen glaubens ) במטרה לבלום את מתקפות האנטישמים, בעיקר באמצעים משפטיים. האגודה העמידה סעד משפטי ליהודים שנפגעו מן האנטישמיות, בצורה זו או אחרת, והוציאה חוברות הסברה. ביטאונה המרכזי היה ירחון "בתוך הרייך הגרמני" (Im Deutschen Reich) . קו ההסברה היסודי הטיף לסימביוזה יהודית-גרמנית, אך שלל התבוללות ונישואים מעורבים: "לא יהודים גרמניים אנו, אלא אזרחים גרמניים בני דת יהודית". האגודה התנגדה לכל גילוי של לאומיות יהודית – בייחוד בדמות התנועה הציונית – שיש לראות בה תגובה מוטעית על ההשתלחויות האנטישמיות: "בעלי האמונה היהודית, אין להם אלא שיתוף דתי והיסטורי, אבל לא לאומי". בשיאה הגיע מספר חברי האגודה לכ-70,000.

תופעת המרת הדת בגרמניה, אף שהיתה בקו עלייה, לא עלתה על 500 מקרים בשנה. לעומת זאת הקף הנישואים המעורבים עלה בהרבה והגיע לשיעור של 20%. מגמה זו גברה עם הרחבת אופקי ההשכלה הגבוהה שנפתחו בפני הדור היהודי הצעיר. על פי הערכה כ-10% מכלל הסטודנטים באוניברסיטאות הגרמניות בפרוסיה היו יהודים – פי עשרה מן האחוז שלהם באוכלוסיית המדינה.