ינו 012015
 

"חוק השמות" החדש אסר על היהודים לשנות את שמותיהם המקוריים לשמות רוסיים, על דעת עצמם.

"חוק החדרים" התיר את הלימוד ב"חדר" לילדים יהודים, אך אסר על הוספת לימודים כלליים – לימוד השפה הרוסית ולימוד חשבון – ללימודי התורה ב"חדר".

בפקודת הצאר הוצאה העיר יאלטה שבקרים מתחום המושב המותר לישיבת יהודים. מאות משפחות אולצו לצאת את העיר, עד סוף שנת 1894. אף שלא ניתן נימוק לגזירה זו, היא נקשרה בעובדה שבית-הקיץ של הצאר היה סמוך ליאלטה.