ינו 042015
 

המושבה מוצא הוקמה על ידי לשכת "בני-ברית" בירושלים, על אדמה שנרכשה ב-1860 בידי יהושע ילין.

אליעזר בן-יהודה נאסר על ידי השלטונות, כתוצאה מהלשנה, ועיתונו נסגר. היה זה שיא חדש במאבק שהתנהל בירושלים בין החרדים למשכילים. מאסרו של בן-יהודה חולל סערה בארץ ובחו"ל.

ד"ר הלל יפה יזם כנס של פעילי הישוב החדש, בכוונה להקים ארגון-גג של הגופים העוסקים בפיתוח ארץ-ישראל היהודית. בכנס שהתקיים ביפו השתתפו פקידי הברון, בראשות אוסובייצקי, נציגי המושבות, נציגי המורים, עסקני יפו, ונסים בכר, נציג כי"ח בארץ. הכנס דן בדרכי הסיוע לפועלים ויישובם על הקרקע ובשאלות חינוך ונסך תקוות רבות בלב המשתתפים; אך התערבותו של הברון, שאסר על פקידיו לשתף פעולה עם הועד-הפועל ביפו הכשילה את המהלך כולו.

ערכים אישיים
  1. ד"ר הלל יפה (1936-1864), נולד באוקראינה. עם השלמת לימודיו בז'נבה, עלה לארץ ב-1891 ושימש רופא הקהילה היהודית בטבריה. משם עבר לזכרון-יעקב, על פי הזמנת פקידי הברון. הוא הקים שם בית-חולים והכשיר צוות עובדים. יפה ניהל את המאבק במלריה במרחב עתלית וחדרה. על פי הצעתו שתלו את חורשות האקליפטוסים בביצות חדרה. ב-1898 ליווה את הרצל בסיורו במושבות יהודה. ב-1903 צורף למשלחת הסקר שבדקה את אפשרויות ההתיישבות היהודית באל-עריש. באותה שנה השתתף בכנס שיזם אוסישקין בזכרון-יעקב להקמת ארגון כללי של יהודי ארץ-ישראל. יפה נבחר כיו"ר האספה. ב-1919 עבר לחיפה.