ינו 012015
 

"חוק הפספורטים" החדש הורה לכלול בתעודות הזיהוי של היהודים סימני זיהוי גופניים.