ינו 042015
 

עליית ניקולאי השני לשלטון, בשלהי 1894, לא בישרה טובות. הצאר החדש הצהיר כי ימשיך במדיניות אביו וישמור על המשטר האוטוקרטי. ראש הסינוד הקדוש, פוביידונוסצב, שמר על השפעתו כמפקח על יחסי דת ומדינה בקיסרות ועל המדיניות כלפי היהודים. לפוביידונוסצב יוחסה האמרה על עתיד היהודים ברוסיה: "שליש מהם ימותו, שליש יצאו את הארץ, והשליש הנותר יתבוללו לגמרי בתושבי הארץ". שר האוצר ויטה, שנחשב הליברלי בין השרים, יזם ב-1894 חוק המעביר לידי הממשלה את המונופולין על סחר היין, ובכך הופקעה אחת הפרנסות העיקריות של היהודים החיים בכפרים. בכפרי תחום המושב החליפו חנויות ממשלתיות את הפונדקים היהודיים. כרבע מיליון יהודים נשבר מטה לחמם. החלה תנועת יהודים מן הכפר אל העיר. אלה נוספו אל המוני היהודים הסחופים העוסקים ברוכלות ובמלאכה זעירה ונאבקים על פת לחם.

שיעור המובטלים וחסרי הפרנסה בקרב היהודים בתחום המושב הגיע ל-50%.