ינו 052015
 

הסוציאליסטים-הנוצרים – המפלגה האנטישמית בהנהגת קרל לואגר – בראש קואליציה לאומית, זכו ברוב במועצת העיר וינה. לואגר נבחר לראשות העיר. הקיסר פרנץ-יוזף סירב לאשר את המינוי. משהתעקשה המועצה על מינוי זה, פוזרה ונערכו בחירות חדשות במרס 1896. שוב זכו האנטישמים ברוב ושוב נבחר לואגר כראש העיר. הושגה פשרה ולפיה ציר אחר ממפלגתו של לואגר ימלא את מקומו כראש-העירייה, אף שברור היה כי המושך בחוטים יהיה לואגר. כאשר ב-1897 נבחר שוב לואגר, לא הושמע ערעור על מינויו. תחת שלטונו של לואגר הופעל לחץ על פקידי העירייה היהודים להתפטר מתפקידיהם, יושמה מדיניות אפליה כלפי הסוחרים היהודים, בוטלו הסטיפנדיות לתלמידים יהודיים, ניסו להנהיג הפרדה בין תלמידים יהודים לתלמידים נוצרים בבתי-הספר העירוניים. ניסיון זה הוכשל תודות להתערבות הממשלה.