ינו 052015
 

הפסדי הברון בניהול המושבות נאמדו בעשרות מיליוני פרנקים. רמת החיים שקיימו האיכרים במושבות לא תאמה כלל את המצב המשקי ולא השתנתה גם כעיתות משבר, כמו זה שפקד את הכרמים ומשק היין במושבות.