ינו 042015
 

במושבה רחובות ומחוצה לה פרצה סערה סביב הכוונה להעלות מחזה "זרובבל", בהשתתפות נשים שחקניות. בעקבות הלשנה אסרו השלטונות את הצגת המחזה. היה זה עוד גילוי של מלחמת התרבות שהתנהלה בין הישוב הישן לישוב החדש על עיצוב החיים היהודיים בארץ-ישראל.