ינו 052015
 

בקונגרס הציוני הראשון השתתפו שלושה נציגים מארץ-ישראל – הסוחר וילהלם גרוס, היינריך לווה, ומ. טייטלבאום, מאיכרי רחובות. הופעת התנועה הציונית וייסוד ההסתדרות הציונית נתקבלו ברגשות מעורבים גם בקרב עסקני הישוב החדש בארץ, ורק בהיסוס מה שיגרו הודעות תמיכה בתנועה החדשה ובהרצל. ייצוג ארץ-ישראל בקונגרסים הראשונים נשאר סמלי ומזדמן.

בירושלים נחנך בית-החולים של המיסיון הסקוטי, בקרבת בית-החולים ע"ש רוטשילד.  רבני הישוב הישן הטילו חרם על בית-החולים ואיימו כי מי שימות בבית-חולים זה לא ייקבר בקבר ישראל. משמרות של צעירים עמדו בשערי בית-החולים ומנעו בכוח כניסת חולים יהודים אליו. באוקטובר נפטרה צעירה יהודיה בבית-החולים הסקוטי והרבנים סירבו להתיר את קבורתה. המון התאסף בהר-הזיתים כדי למנוע את הקבורה. בסופו של דבר נקברה הצעירה בחלקה מיוחדת של המיסיון. אך למרות כל הלחצים האלה, משנה לשנה התרבה מספר היהודים שנזקקו לשירותי בית-החולים.