ינו 042015
 

בבאזל התקיים הקונגרס הציוני הראשון, ביזמתו של ד"ר תיאודור הרצל. הרצל ביקש לקיים את הקונגרס הראשון במינכן שבגרמניה. אך התנגדות הקהילה היהודית בעיר אילצה אותו להעתיק את מקום הכינוס לבאזל. ששה מתוך שבעת הקונגרסים הציוניים הראשונים התקיימו בעיר זו.