ינו 052015
 

בתסליה, שעברה מיד ליד במלחמה בין היוונים לתורכים, הוטחו האשמות כלפי היהודים, שהם נוטים אחרי התורכים. נערכו חיפושים בבתי יהודים, כדי לאתר רכוש יווני, שכביכול הוחרם על ידי התורכים ונקנה על ידי היהודים. הלחץ על היהודים גרם ליציאה של מאות יהודים לסלוניקי ולאיזמיר שבתחום השלטון התורכי.