ינו 042015
 

בעקבות חילופי גברי במשרד החינוך הוחמרה אכיפת מדיניות ההגבלה על מספרי היהודים במוסדות ההשכלה הגבוהה ואף בגימנסיות (רק בגימנסיות לבנות לא היתה הגבלה על כניסת נערות יהודיות). המכסות לקבלת סטודנטים יהודים קוצצו מ-3% ל-2% בערים מוסקבה ופטרבורג, מ-5% ל-3% מחוץ לתחום המושב, ומ-10% ל-7% בתחום המושב.

משלחת של מועצת יק"א בפריס הגיעה לפטרבורג והגישה הצעה ליישוב יהודים במושבות חקלאיות על אדמת רוסיה, במימונה וניהולה  של חברת יק"א. הממשלה דחתה את ההצעה.

מדיניות הממשלה היתה מכוונת להוציא את היהודים מן הכפרים ואף מן האזורים הכפריים ולהגביל אותם בערים של תחום המושב. במסגרת ההחמרות החדשות נאסרה נוכחות יהודים גם במקומות נופש ומרפא באזורים הכפריים. גם חיילים יהודים, ששירתו מחוץ לתחום המושב, בחופשות שקיבלו נאסר עליהם לשהות מחוץ לתחום המושב.

19 באוגוסט. לקראת הקונגרס הציוני השני התכנסו ציוני רוסיה לוועידתם הראשונה בוארשה. היה זה כינוס בלתי-לגלי והתקיים בבית פרטי, בהשתתפות 160 צירים מ-93 ערים ועיירות. בשנה שחלפה מאז הקונגרס הציוני הראשון גדל מספר האגודות הציוניות ברוסיה מ-23 ל-373! מטרת הוועידה היתה להגיע לכלל עמדה מוסכמת בפלוגתות הקשות שנחשפו כבר בקונגרס הראשון, בין "מדיניים" "מעשיים" ו"רוחניים" ובין הלאומיים המדגישים את נושא התרבות לבין דתיים המתנגדים לעיסוק ב"תרבות". בהחלטות הוועידה נמצאה נוסחת פשרה בין המדיניים והמעשיים. נדחתה דרישת הרבנים לחדול מפעולה תרבותית בהסתדרות הציונית או להפקיד אותה בידי הרבנים.