ינו 052015
 

,יוני. בעשרות כפרים ועיירות בגליציה היו התפרעויות והתקפות על היהודים, תוצאה ישירה מהתגברות ההסתה הדתית והלאומית כלפיהם. בגליציה הפעיל הרוב הפולני לחץ כבד על שני המיעוטים – הרותינים (אוקראינים) והיהודים – כדי להבטיח את העליונות הפולנית. המפלגה הפולנית העממית, שחרתה על דגלה את הסיסמה "קתוליות ולאומיות", פעלה בעיקר בתחום הכלכלי, כדי לדחוק את היהודים ואת הרותינים החוצה. ב"ועידה קתולית" שנערכה ב-1893 נאמר כי ביהודים יש להילחם לא באמצעות האנטישמיות, שהיא חטא גדול ומתנגדת להשקפת הנצרות, כי אם באמצעים כלכליים. יש להטיל חרם כלכלי על היהודים. "אגודות למען המשק הכפרי" קמו ברחבי הישוב הפולני בגליציה ובאמצעותן הפך החרם הכלכלי כלי נשק אפקטיבי במאבק נגד הרותינים ונגד היהודים.

הידרדרות חמורה חלה במצבם הכלכלי של המוני יהודי גליציה. כ-70% מן היהודים הפכו מחוסרי פרנסה. מדי שנה יצאו את הארץ רבבות יהודים לחפש מזלם באמריקה.

גם בצ'כיה – בבוהמיה ובמורביה – נקלעו היהודים בין המצרים במאבק האתני בין הצ'כים לבין הגרמנים. בפראג היו התקפות על מוסדות תרבות גרמניים ועל חנויות היהודים והגרמנים.